Persoonlijke Aanpak

Niet enkel de specifieke noden, maar ook het welzijn van de patiënt staat bij ons op de eerste plaats.

Specialisatie

Een hecht team van logopedisten dat zich specialiseert in OMFT, PROMPT en Schisis.

Locatie

Behandeling in de praktijk te Oudenaarde of Maarkedal en bij de patiënt thuis of op school.

8
Doelgroepen
468
Kopjes koffie
92
OMFT sessies
2
Logopedisten

Onze doelgroepen

Voor ons primeert de kwaliteit en effectiviteit van het logopedisch handelen.

Dyslexie

Behandelen van hardnekkige automatiseringsproblemen bij het lezen en/of spellen.

Dyscalculie

Begeleiding van hardnekkige automatiseringsproblemen bij het rekenen.

Articulatie

Aanpak van fonetische & fonologische articulatieproblemen.

Taalontwikkeling

Tips & advies naar taalstimulering en geven van gerichte taaltherapie.

OMFT

Corrigeren van afwijkend mondgedrag en afwijkende slikact.

Slikpatroon

Aanleren correcte alveolaire slikact.

Schisis

Behandeling van lip-, kaak- en/of verhemeltespleet.

Leren Leren

Ondersteuning van het leerproces en de werkhouding.

Graag zorg op maat met doelgerichte aanpak?