PROMPT

Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets (PROMPT)

Een tactiel-kinesthetische benadering.

Logopediste Jolien Van Herpe volgde de basis- en verdiepingscursus PROMPT
als waardevolle toevoeging aan het logopedisch handelen bij spraakstoornissen.

Voor wie?

PROMPT is een gespecialiseerde aanpak voor het verbeteren van de spraakproductie bij kinderen en volwassenen met spraakontwikkelingsdyspraxie, gehoorstoornissen, apraxie, vertraagde spraakontwikkeling, autismespectrumstoornissen en cerebral palsy.

Hoe?

Tijdens de behandeling wordt er uitgegaan van het principe dat spraak een beweging is. Via het geven van “prompts” helpt de logopedist de patiënt met het vormen van een spraakbeweging, dit door het manipuleren van de gewenste spiergroepen en localisaties.

Meerwaarde?

De logopedist prikkelt de articulatoren met de vingers en handen van buitenaf, terwijl de spraakklank of het doelwoord uitgesproken wordt. De patiënt bouwt via deze tactiel-kinesthetische informatie een referentie op van het spraakbewegingspatroon, om dan later zelf terug op te roepen.

Holistische visie

PROMPT is een holistische benadering. Naast de spraakproductie (fysiek-sensorisch domein) worden namelijk ook de cognitieve ontwikkeling, de taalontwikkeling (cognitief-linguïstisch domein) en de sociaal-emotionele ontwikkeling (sociaal-emotioneel domein) onderzocht en betrokken bij de behandeling. Tot slot zijn de doelklanken, doelwoorden en doelzinnen steeds in functie van de gekozen beweging.

Herkenbaar? We helpen u graag verder.