Werkwijze

een wijze die werkt

Onze logopedische praktijk gaat als team te werk, gebaseerd op 3 pijlers.

1

Aanmelding

 • Op eigen initiatief of na doorverwijzing van uw huisarts, tandarts, orthodontist, NKO-arts enz. kunt u telefonisch of per mail contact opnemen.
 • Er wordt een anamnesegesprek ingepland om de hulpvraag in kaart te brengen.
 • Er volgt een logopedisch onderzoek, samengesteld op basis van de anamnesevragen.

2

Adviesgesprek

 • De onderzoeksresultaten worden gebundeld in een logopedisch aanvangsverslag en met de patiënt besproken.
 • Het logopedisch behandelplan wordt voorgesteld en verduidelijkt.
 • U wordt op de hoogte gesteld van praktische afspraken, de gehanteerde tarieven en terugbetalingsmogelijkheden.
 • Wanneer u als patiënt de voorgestelde behandeling wenst te volgen, wordt uw administratief dossier door de logopediste opgemaakt en naar de mutualiteit opgestuurd ter goedkeuring van de terugbetaling.

3

Behandeling

 • De behandeling start na goedkeuring van de terugbetaling door de adviserend geneesheer van de mutualiteit.
 • Individuele therapiesessies duren 30 of 60 minuten.
 • Hoeveel sessies u nodig heeft of terugbetaald krijgt, is afhankelijk van de soort en de ernst van de logopedische problematiek .
 • Behandeling gaat door in de praktijk te Oudenaarde of Maarkedal, bij de patiënt thuis of op school (Regio Oudenaarde, Maarkedal, Horebeke)
 • Tijdens de logopedische therapie wordt (mits schriftelijke toestemming van de patiënt) nauw samengewerkt met de betrokken partijen (Bijv. school, CLB, de behandelende huisarts, tandarts/orthodontist, …)
 • Na 6 maanden of 1 jaar vindt er een evolutieonderzoek plaats.

Graag zorg op maat met doelgerichte aanpak?

Honoraria Logopedie (zonder voorkeursregeling)

Tarief kabinet, huis Terugbetaling Remgeld Tarief op school Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting 30 min. € 40,54 € 26,78 € 13,76 * * *
Evolutiebilan € 66,80 € 37,86 € 28,94 € 66,80 € 37,86 € 28,94
Sessie 30 min. € 33,40 € 23,78 € 9,62 € 33,40 € 22,28 € 11,12
Sessie 60 min. € 67,07 € 47,81 € 19,26 * * *
Collectieve zitting € 17,20 € 12,08 € 5,12 * * *
Download Honoraria Logopedie vanaf 01/06/2022