T in TEAM!

Permanente vorming

Gepassioneerd team van erkende logopedisten

Lid van beroepsvereniging VVL

Delphine & Jolien

Onze logopedische expertise en samenwerking is de meerwaarde waar onze patiënten naar op zoek zijn.
Door individuele specialisatie geven we altijd gepaste zorg op maat.

Delphine Detemmerman

Logopediste – OMFT therapeut

Opleiding en specialisaties

 • Erkend logopedist: niet geconventioneerd
 • Professionele bachelor in de logopedie (Arteveldehogeschool)
 • Master in management en beleid van de gezondheidzorg (UGent)
 • OMFT-therapeut; Specialisatie in oro-myofunctionele therapie
 • Prelogopediste; Specialisatie in eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Werkervaring

 • Specifieke ervaring met het behandelen van problemen en/of stoornissen op vlak van articulatie, taal, afwijkend mond- en slikgedrag (cfr. OMFT) en schisis
 • Lid van ‘Werkgroep Schisis’ Hogeschool Gent (o.l.v. Mie Cocquyt)
 • Werkzaam in het ondersteuningsnetwerk bij kinderen met ontwikkelingsdysfasie

Jolien Van Herpe

Logopediste - Specialisatie werking PROMPT

Opleiding en specialisaties

 • Erkend logopedist: niet geconventioneerd
 • Professionele bachelor in de logopedie (Hogeschool Gent)
 • Professionele bachelor in het kleuteronderwijs (Vives)
 • Bachelor na bachelor buitengewoon onderwijs (Vives)
 • Basiscursus PROMPT; specialisatie in spraakstoornissen


Werkervaring

 • Specifieke ervaring met het behandelen van problemen en/of stoornissen op vlak van articulatie (cfr. PROMPT), taal en schoolse vaardigheden
 • Werkzaam in het ondersteuningsnetwerk bij kinderen met autisme, kinderen met een ontwikkelingsdysfasie
 • Logopediste in BuBaO KBO Levensblij (type 2)